Yeniləndi. 26.10.2022

1. İstifadəçilərin şəxsi məlumatları myWap.biz tərəfindən işlənilir

.

1.1. Bu Siyasət çərçivəsində "İstifadəçinin şəxsi məlumatları" aşağıdakıları bildirir:

1.1.1. İstifadəçinin qeydiyyatdan keçərkən (hesab yaradarkən) və ya Saytdan istifadə prosesində müstəqil olaraq özü haqqında verdiyi şəxsi məlumatlar, o cümlədən İstifadəçinin şəxsi məlumatları. Digər məlumatlar İstifadəçi tərəfindən bu Siyasətin şərtlərinə uyğun olaraq, öz mülahizəsinə əsasən verilir. Şəxsi məlumatların toplanması, o cümlədən Saytdakı doldurma formaları vasitəsilə həyata keçirilir.

1.1.2. İstifadəçinin cihazında quraşdırılmış proqram təminatından istifadə edilməklə istifadə zamanı Sayta avtomatik ötürülən məlumatlar, o cümlədən IP ünvanı, kuki məlumatları, sosial şəbəkə pikselləri, İstifadəçinin brauzeri (və ya Sayta daxil olan digər proqram) haqqında məlumatlar, texniki xüsusiyyətləri. İstifadəçinin istifadə etdiyi avadanlıq və proqram təminatı, Sayta daxil olma tarixi və vaxtı, tələb olunan səhifələrin ünvanları, həmçinin İstifadəçinin mobil operatoru haqqında məlumatlar, qoşulma növü haqqında məlumatlar və digər oxşar məlumatlar.

1.1.3. İstifadəçinin Saytdan istifadəsi vasitəsilə myWap.biz-ə ötürülə bilən İstifadəçi haqqında digər məlumatlar.

1.2. Bu Siyasət yalnız Saytdan istifadə zamanı emal edilmiş məlumatlara şamil edilir. myWap.biz üçüncü tərəf saytları tərəfindən məlumatların işlənməsinə nəzarət etmir və məsuliyyət daşımır.

1.3. myWap.biz İstifadəçinin təqdim etdiyi şəxsi məlumatların düzgünlüyünü yoxlamır və onun hüquq qabiliyyətini qiymətləndirə bilmir. Bununla belə, myWap.biz hesab edir ki, istifadəçi həqiqi və kifayət qədər şəxsi məlumat təqdim edir və bu məlumatı aktual saxlayır.

 

1.4. Sayt İstifadəçinin Saytda mövcud olan keçidləri izləyə biləcəyi üçüncü tərəf saytlarına, həmçinin Saytın qeyd olunduğu və Sayta keçidlər edilə bilən üçüncü tərəf saytlarına nəzarət etmir və məsuliyyət daşımır. . Üçüncü tərəf veb-saytlarının öz məxfilik siyasətləri ola bilər və digər şəxsi məlumatlar onların istifadəçilərindən toplana və ya tələb oluna bilər. Bu Siyasət İnternet istifadəçilərini çaşdıra biləcək digər saytlara şamil edilmir, o cümlədən Saytın dizaynına bənzər üslubda dizayndan istifadə etməklə və Saytın məzmununa oxşar məzmundan istifadə etməklə.

2. İstifadəçilərin şəxsi məlumatlarından istifadə məqsədləri.

2.1. myWap.biz, Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyində şəxsi məlumatların qanunla müəyyən edilmiş müddət ərzində məcburi saxlanmasını nəzərdə tutan hallar istisna olmaqla, İstifadəçi ilə müqavilələrin və müqavilələrin icrası üçün zəruri olan şəxsi məlumatları toplayır və saxlayır.

2.2. İstifadəçinin şəxsi məlumatı myWap.biz aşağıdakı məqsədlər üçün emal edir:

2.2.1. myWap.biz ilə müqavilələr çərçivəsində tərəfin müəyyən edilməsi

2.2.2. İstifadəçi ilə əlaqə, o cümlədən Saytın istifadəsi ilə bağlı bildirişlərin, sorğuların və məlumatların göndərilməsi, habelə İstifadəçidən gələn sorğuların, şikayətlərin və ərizələrin işlənməsi;

2.2.3. Saytın keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ondan istifadənin rahatlığı, Saytın fəaliyyəti üçün yeni funksiyaların işlənib hazırlanması;

2.2.4. Reklam materiallarının hədəflənməsi;

2.2.5. Məlumatlar əsasında statistik və digər tədqiqatların aparılması;

2.2.6. myWap.biz-in zəruri hesab etdiyi digər məqsədlər.

3. İstifadəçilərin şəxsi məlumatlarının emalı və üçüncü şəxslərə ötürülməsi şərtləri.

3.1. myWap.biz İstifadəçilərin şəxsi məlumatlarını şirkətin siyasətinə və Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq saxlayır.

3.2. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarına gəldikdə, Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda və aşağıdakı hallardan irəli gələn hallar istisna olmaqla, İstifadəçinin qeyri-məhdud sayda şəxslərə ümumi giriş üçün özü haqqında könüllü məlumat verdiyi hallar istisna olmaqla, onun məxfiliyi qorunur. myWap.biz Siyasətinin şərtləri. İstifadəçi şəxsi məlumatlarının ictimaiyyətə açıq ola biləcəyi ilə razılaşır.

3.3. myWap.biz aşağıdakı hallarda İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını üçüncü şəxslərə ötürmək hüququna malikdir:

3.3.1. İstifadəçi bu cür hərəkətlərə razıdır;

3.3.2. Köçürmə İstifadəçi ilə xüsusi müqavilənin icrası üçün zəruridir;

3.3.3. Köçürmə qanunla müəyyən edilmiş qaydada Rusiya və ya digər qüvvədə olan qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuşdur;

3.3.4. Bu cür köçürmə biznesin satışının və ya digər təhvilinin (tamamilə və ya qismən) bir hissəsi kimi baş verir, bu zaman alıcı onun aldığı şəxsi məlumatlarla bağlı bu Siyasətin şərtlərinə riayət etmək üçün bütün öhdəlikləri köçürür;

3.3.5. İstifadəçinin Saytdan istifadə şərtlərini, bu Siyasəti və ya Saytdan istifadə şərtlərini ehtiva edən sənədləri pozduğu hallarda myWap.biz-in və ya üçüncü şəxslərin hüquq və qanuni mənafelərinin müdafiəsi imkanlarını təmin etmək üçün.

3.3.6. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının şəxsiyyətsizləşdirilməsi yolu ilə emalı nəticəsində myWap.biz adından tədqiqat, işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi üçün üçüncü tərəfə ötürülən anonimləşdirilmiş statistik məlumatlar əldə edilmişdir.

3.4. İstifadəçilərin şəxsi məlumatlarını emal edərkən myWap.biz Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan Respublikasının "Fərdi məlumatlar haqqında" Federal Qanununu rəhbər tutur.

3.5. myWap.biz, Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan Respublikasınınqanunvericiliyində, myWap.biz Siyasətində və ya İstifadəçi ilə myWap arasındakı hüquqi münasibətdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, İstifadəçilərin şəxsi məlumatlarını üçüncü şəxslərə açıqlamamaq və onların razılığı olmadan yaymamaq hüququna malikdir. biz.

4. Şəxsi məlumatların dəyişdirilməsi və silinməsi. Məcburi məlumatların saxlanması.

4.1. İstifadəçi, Saytın fəaliyyət şərtlərinə zidd deyilsə, onun təqdim etdiyi məlumatları və ya onun bir hissəsini dəyişdirə bilər.

4.2. Bu Siyasət Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq məhdudlaşdırıla bilər. Xüsusilə, bu cür məhdudiyyətlər myWap.biz-in İstifadəçi tərəfindən dəyişdirilmiş və ya silinmiş məlumatları Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş müddət ərzində saxlamaq və bu cür məlumatları qanunla müəyyən edilmiş qaydada dövlət orqanına ötürmək öhdəliyini əhatə edə bilər.

5. myWap.biz və Sayt İstifadəçilərinin hüquq və öhdəlikləri.

5.1. myWap.biz İstifadəçilərin Saytda olduqları müddətdə İstifadəçilərdən gələn hər hansı şəxsi məlumatlarını və İstifadəçinin bu və ya digər şəkildə Saytla əlaqəli hər hansı digər hərəkətlərini toplamaq, emal etmək və sistemləşdirmək hüququna malikdir.

5.2. myWap.biz İstifadəçilərdən onların şəxsi məlumatları və onların hərəkətləri ilə bağlı hər hansı əlavə məlumat tələb etmək hüququna malikdir, əgər belə məlumatlar və ya hərəkətlər bu və ya digər şəkildə Saytın fəaliyyəti ilə bağlıdırsa.

5.3. myWap.biz, İstifadəçilərin hər hansı razılığı olmadan İstifadəçilərin şəxsi məlumatlarına sərəncam vermək hüququna malikdir, əgər şəxsi məlumatların bu cür sərəncamı myWap.biz-in bu cür məlumatlara sərəncam verəcəyi hallar baxımından əsaslandırılır.

5.4. myWap.biz İstifadəçilərin razılığı olmadan İstifadəçilər haqqında məlumatları hər hansı üçüncü şəxslərə, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq: fiziki və hüquqi şəxslərə, istənilən səviyyəli və instansiyaların məhkəmə orqanlarına, hüquq-mühafizə orqanlarına və digər şəxslərə təqdim etmək hüququna malikdir. Dövlət qurumları.

5.5. myWap.biz İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını icazəsiz və ya təsadüfi daxil olmaqdan, məhv etməkdən, dəyişdirməkdən, bloklamaqdan, surətini çıxarmaqdan, yaymaqdan, habelə onunla üçüncü şəxslərin digər qanunsuz hərəkətlərindən qorumaq üçün bütün zəruri və kifayət qədər təşkilati və texniki tədbirləri görməyi öhdəsinə götürür.

5.6. Saytın istifadəçiləri Saytda qeydiyyatdan keçərkən özləri haqqında doğru, dəqiq və dolğun məlumat verməyə borcludurlar. Yalan, qeyri-dəqiq və natamam məlumatlar təqdim edən istifadəçilər buna görə Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıya bilər, həmçinin Saytdan istifadə hüququnu itirə və Sayt rəhbərliyi tərəfindən bloklana bilər.

5.7. Saytın istifadəçiləri Saytdan istifadə edərkən heç kimin hüquqlarını pozmamağa və heç kimin maraqlarını pozmamağa, o cümlədən Saytda qeydiyyatdan keçərkən və ya Saytla bağlı hər hansı digər hərəkətləri yerinə yetirərkən yalan, qeyri-dəqiq və natamam məlumat verməklə öhdəlik götürürlər.

5.8. Saytın istifadəçiləri, əgər məlumatın belə istifadəsi hər hansı üçüncü şəxslərin şərəfinə, ləyaqətinə və ya işgüzar nüfuzuna xələl gətirə bilərsə və ya məlumatdan bu cür istifadə kiminsə hüquqlarını və ya maraqlarını pozmaq.

5.9. Sayt İstifadəçiləri sorğu əsasında myWap.biz / Sayt administrasiyasına İstifadəçi məlumatlarına aid hər hansı məlumatı təqdim etməyə borcludurlar.

6. Yekun müddəalar.

6.1. myWap.biz hər hansı üçüncü tərəflərə heç bir xəbərdarlıq etmədən istənilən vaxt və istənilən dərəcədə bu Siyasətdə dəyişiklik etmək hüququna malikdir. Cari versiyada dəyişiklik edərkən, son yeniləmənin tarixi göstərilir. Siyasətin yeni versiyası, Siyasətin yeni versiyasında başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, dərc edildiyi andan qüvvəyə minir. Cari versiya Saytda yerləşdirilib.

6.2. myWap.biz ilə İstifadəçilər arasında İstifadəçi tərəfindən Saytdan istifadə, habelə İstifadəçilərin myWap.biz şəxsi məlumatlarından istifadə ilə bağlı və bu Siyasətlə əlaqədar yaranan hüquqi münasibətlər Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq tənzimlənir. Rusiya Federasiyası. Bu Siyasətin hər hansı bəndi Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyində edilən dəyişikliklərə görə Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə zidd olarsa və ya etibarsız elan edilərsə, Siyasətdə bu bənd yoxdur kimi belə bənd bu Siyasətdən ayrılır.

:: / ::